Διδάσκοντες ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 • Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής Ζωγραφική
 • Χρήστος Χαρίσης, Αναπλ. Καθηγητής Ζωγραφική: Σύγχρονες διευρυμένες εκφραστικές μορφές
 • Κων/νος Μπασάνος, Αναπλ. Καθηγητής, Εικαστικά με έμφαση στη Γλυπτική
 • Νόρα Λέφα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εικαστικές τέχνες με έμφαση στα οπτικοακουστικά μέσα-βιντεοτέχνη
 • Νίκος Αρτέμης, Επικ. Καθηγητής, Εικαστικά με έμφαση στις ψηφιακές μορφές τέχνης
 • Εμμανουήλ Κατσάρης, Επικ. Καθηγητής, Εικαστικές τέχνες με έμφαση στα οπτικοακουστικά μέσα-βιντεοτέχνη
 • Βασίλειος Πασχάλης, Επικ. Καθηγητής, Πολυμέσα (Σχέδιο, σκίτσο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα, φωτογραφική και αριθμητική εικόνα)
 • Ιωάννης Κόκκαλης, Επικ. Καθηγητής, Γλυπτική
 • Νικόλαος Παπαδημητρίου, Επικ. Καθηγητής, Ζωγραφική
 • Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Δρ. Αρχιτεκτονικής, Καθηγητής Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Γρηγοριάδου Μαρία, Δρ. Αρχιτεκτονικής, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συμβασιούχοι διδάσκοντες / Έτος 2022-23