Πρόγραμμα Σπουδών Θεματικού Κύκλου «Τέχνη και Δημόσιος Χώρος»

Α/ΑΑ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
1 Θέματα χώρου και αναπαράστασηςΥποχρεωτικό 10
2 Σεμινάριο 1 (Αναπτύσσεται ως θεματική ενότητα στην περιοχή του μαθήματος Θέματα χώρου και αναπαράστασης)Υποχρεωτικό 10
3 Μάθημα επιλογής από τον κατάλογοΥποχρεωτικό 10
ΣΥΝΟΛΟ30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
4 Σύλληψη και διαδικασία στην εικαστική δημιουργίαΥποχρεωτικό20
5Σεμινάριο 2 (Αναπτύσσεται ως περιεχόμενο στην περιοχή της εκάστοτε θεματικής του Π.Μ.Σ.) Υποχρεωτικό 10
ΣΥΝΟΛΟ30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
6Διευρυμένα μέσα εικαστικής έκφρασης Υποχρεωτικό20
7Μάθημα επιλογής από τον κατάλογοΥποχρεωτικό10
  ΣΥΝΟΛΟ30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Υποχρεωτικό 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ120

Από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων επιλογής ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 μαθήματα:

 • Ιδέα και πρακτική σχεδίου
 • Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση
 • Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος
 • Γλυπτική και νέα μέσα
 • Αισθητική
 • Βιντεοτέχνη
 • Βιντεοεγκαταστάσεις
 • Κινούμενο Σχέδιο – Animation
 • 3d animation
 • Εφαρμογές πολυμέσων για την τέχνη
 • Θεωρία και ιστορία του σατιρικού σκίτσου
 • Οπτικοακουστικές μορφές τέχνης
 • Φωτογραφία: σύγχρονες πρακτικές και θεωρίες της φωτογραφίας