Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 
     
  Βαθμίδα    

Καθηγητής

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Γλυπτική  
  Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κτίριο Α' Φοιτητικών Κατοικιών (ΦΕΑ)
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
T.K. 45110 Iωάννινα

 
  Γραφείο Ισόγειο, Εργαστήριο Γλυπτικής  
  Τηλέφωνο 2651005640  
  Fax 2651005597  
  E-mail    
  Ώρες συνεργασίας    
       
   
  Βιογραφικό Σημείωμα (ελ)  
  Curriculum Vitae (en)