Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
  >ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
   
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Μαντάς Απόστολος Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική 26510
05129
amantas@cc.uoi.gr
Μαρκάτου Θεοδώρα   26510
05195
thmarkat@cc.uoi.gr
Παγγέ Πολυξένη Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου 26510
05778
jpagge@gmail.com
Φλιτούρης Λάμπρος   26510
05104
lflitour@cc.uio.gr