Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
     
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΙΠ)
Τζίμα Σταυρούλα
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Στοιχεία επικοινωνίας
Εργαστήριο 517,2ος όροφος
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.K. 45110 Iωάννινα Τηλ: 2651005980 Fax:2651005086 Email:stzima@cc.uoi.gr

Ώρες συνεργασίας (για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017)
Δευτέρα 10π.μ.-11μ.μ.
Τρίτη 10π.μ.-12μ.μ.
Πέμπτη 10π.μ.-12μ.μ.