Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 
     
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL
Διαμαντόπουλος Ευστάθιος Εργαστήριο Φωτογραφίας
1ος όροφος
Κτίριο Α' Φοιτητικών Κατοικιών
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.K. 45110 Iωάννινα
26510
05497
26510
05597
ediamant@cc.uoi.gr
Παππά Παναγιώτα Εργαστήριο 516, 2ος όροφος
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.K. 45110 Iωάννινα
26510
05919
26510
05086
giopappa@uoi.gr