Διοίκηση | Γραμματεία | Προσωρινή Γενική Συνέλευση | Γενική Συνέλευση ΕΣ

 
   

     
 

>ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 
     
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 Μπήτσικας Ξενοφών Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
2 Αδαμοπούλου Αρετή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

3 Αρτέμης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

4 Γκαλντέμης Χριστόδουλος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
5 Γκόκας Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
6 Δέδος Ζήκος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης