Διοίκηση | Γραμματεία | Προσωρινή Γενική Συνέλευση | Γενική Συνέλευση ΕΣ
  >ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Η γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στον 1ο όροφο του Μεταβατικού κτιρίου (κτίριο Διοίκησης) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί καθημερινά 7.30-14.30. Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 11.00-13.00. Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών που απαιτεί η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται από τη Γραμματεία ανάλογα με τις ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφθούν την σελίδα της γραμματείας ( e-Γραμματεία), είτε να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της.


>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FΑΧ E-MAIL
Μπίτου Μόρφω Γραμματέας 26510 07183 26510 07065 mbitou@cc.uoi.gr
Κωστή Ειρήνη Διοικητικά Θέματα &
Mεταπτυχιακές Σπουδές
26510 07117 26510 07065 ekosti@cc.uoi.gr
Πέγκα Σοφία Φοιτητικά Θέματα 2651007257
2651007305
26510 07065 spegka@cc.uoi.gr