Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 
     
  Βαθμίδα    

Επίκουρος Καθηγητής

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Χαρακτική με χρήση παραδοσιακών τεχνικών (χαλκογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία)  
  Διεύθυνση    
  Γραφείο    
  Τηλέφωνο 2651005489  
  Fax 2651005597  
  E-mail xristgalt@gmail.com  
  Ώρες συνεργασίας Τετάρτη 15:00-21:00