http://www.arts.uoi.gr

ΣΜΥΡΗΣ Γιώργος

2013/14

 

Επίκουρος Καθηγητής
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

 
Γενικές πληροφορίες     Επικοινωνία     Curriculum     Δημοσιεύσεις     Μαθήματα     Υλικό διδασκαλίας
Δημοσιεύσεις
Μονογραφίες:

Σμύρης, Γ., (2004α), Το Δίκτυο των οχυρώσεων στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788-1822). Ιστορική- Πολιτική- Οικονομική και χωροταξική θεώρηση. Εκδόσεις ΙΜΙΑΧ- ΕΗΜ, Ιωάννινα 2004.
(Μικρό 8ο με τρίχρωμο εξώφυλλο, σελ. 361, σχεδ. 45, φωτ.63, περίληψη στα Γαλλικά, ευρετήριο).

Βιβλιοκριτική*: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Οι οχυρώσεις του Αλή πασά, στο: Τα Ιστορικά, τομ. 26, τ.. 51, Δεκέμβριος 2009, εκδ. Μέλισσα - Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009, 517-521.

   

'Aρθρα - μελέτες:

1. Σμύρης, Γ., (2014), Ι. Τριάντη, Γ. Σμύρης, Ο ναός του Απόλλωνα στο 'Aκτιο, Πρακτικά 2ου Διεθνούς αρχαιολογικού και ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Το αρχαιολογικό έργο στην Αιτωλοακαρνανία και στη Λευκάδα από τους προϊστορικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους», Μεσολόγγι 6-8.12.2013.(υπο έκδοση)

2. Σμύρης, Γ., (2012α), Γ. Σμύρης, Οι ‘θυρώνες’ των παρόδων στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, Πρακτικά επιστημονική της Επιστημονικής συνάντησης προς τιμή της Α. Ντούζουγλη και του Κ. Ζάχου. Οργάνωση ΥΠΠΟΑ/ΙΒ΄ΕΠΚΑ, Αρχ. Ινστ. Ηπειρωτικών Σπουδών, ΕΦΑΜΙ, Ιωάννινα 1-3/11/2012 (υπο έκδοση).

3. Σμύρης, Γ., (2012), Γ. Πλιάκου – Γ. Σμύρης, Το θέατρο, το βουλευτήριο και το στάδιο της Δωδώνης, στο Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ (επιμ.), Αρχαία θέατρα της Ηπείρου, Διάζωμα, Περιφερειακή ένωση Δήμων Ηπείρου, Αθήνα 2011, 62- 100.

4. Σμύρης, Γ., (2009), Το Τζαμί του Ασλάν Πασά στα Ιωάννινα, στο Αιμ. Στεφανίδου (επιμ.), Η Συντήρηση και Αποκατάσταση των Οθωμανικών Μνημείων στην Ελλάδα, Ειδικό τεύχος της «Αίμος» - ΕΜΜΒΑΠ, Θεσσαλονίκη 2009, 221 – 232.

5. Smyris, G., (2008), The Muslim presence in Epirus and Western Greece στο: Mikropoulos, T.,(ed), Elevating and Safeguarding Culture Using Tools of Information Society. Dusty traces of the Muslim culture, (EU Communit inatiave programme Interreg III B Archimed), Ioannina 2008, 277- 450.

6. Σμύρης, Γ., (2008α)*, Από τον σχεδιασμό στην Υλοποίηση. Κλασικισμός και παράδοση στα Ιωάννινα του 1913, Ηπειρωτικά Χρονικά τ.48, Ιωάννινα 2008, 291 –322.

7. Σμύρης, Γ., (2006), Στα μονοπάτια της Πίνδου: ιχνηλατώντας το οδικό δίκτυο των Τζουμέρκων μέχρι τον ύστερο 19ο αιώνα, Εισήγηση στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο για τα Τζουμέρκα, Ο τόπος – η κοινωνία – ο πολιτισμός. Διάρκειες και τομές. Άγναντα- Πράμαντα – Βουλγαρέλι – Ματσούκι 23-25 Ιουνίου 2006. (Πρακτικά υπό έκδοση).

8. Σμύρης, Γ., (2006α), Η επιστημονική έρευνα ως προϋπόθεση της προστασίας των Μνημείων, Εισήγηση στο Συνέδριο «Προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Λευκάδας, Λευκάδα 16-17 Μαρτίου 2006, (Πρακτικά υπό έκδοση).

9. Σμύρης, Γ., (2004β), Η αμυντική οργάνωση των δυτικών παραλίων της Ακαρνανίας την περίοδο των Ναπολεόντειων πολέμων, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο, 29-31/3/2002, Αγρίνιο 2004,879-900.

10. Σμύρης, Γ., (2004γ), Στοιχεία για τη μεσαιωνική Λευκάδα. Η ακρόπολη στον Κούλμο, Πρακτικά Ζ΄ Πανιόνιου Συνεδρίου, Λευκάδα 26-31/5/2002, τ. Β΄, Δεύτερο Τμήμα, Ο χώρος και τα Δημογραφικά Μορφώματα. Οι κύριοι Συντελεστές της οικονομίας, Αθήνα 2004 , 147-164.

11. Σμύρης, Γ.,(2002), Το οχυρωματικό δίκτυο του Πασαλικίου των Ιωαννίνων (1788-1822). Τα δίκτυα και τα οχυρά, εξέταση κατά περίπτωση, Μνημείο και Περιβάλλον. Επιστημονική περιοδική έκδοση για την Αρχιτεκτονική κληρονομιά και το Περιβάλλον, 7 – 2001, Θεσσαλονίκη 2002, 79-107.

12. Σμύρης, Γ. & Κεφαλλωνίτου, Φ., (2002α), Το έργο της 8ης ΕΒΑ στη Νικόπολη κατά τα έτη 1988-2002, Πρακτικά Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 11-15 Σεπτ. 2002.

13. Σμύρης, Γ.,(2001α), Το Δίκτυο των Οχυρώσεων στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788-1822). Ιστορική – Πολιτική – Οικονομική και χωροταξική θεώρηση. Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αθήνα 2001.

14. Σμύρης, Γ.,(2001β), Τα κάστρα του 18ου και 19ου αι. στην Ήπειρο και η διαχείρισή τους, Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Ζωντανά κάστρα, Ευρωπαϊκή κληρονομιά και σύγχρονη ζωή. Ιωάννινα 27 Απριλίου 2001, Αθήνα 2001, 1-9. Οργάνωση Συνεδρίου ΥΠΠΟ/ΔΒΜΜ, 8η ΕΒΑ (Ελλάδα) – Εφορεία Περιβάλλοντος, Αρχαιοτήτων και Μνημείων Απουλίας (Ιταλία) – Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αραγωνίας, Σαραγόσα (Ισπανία), στα πλαίσια του προγράμματος LIVING CASTLES: European Heritage and Modern life.

15. Σμύρης, Γ.,(2001γ), Ένα ταμπάκικο των Ιωαννίνων, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2000-1, Ιωάννινα 2000-1, 119-127.

16. Σμύρης, Γ.,(2000α), Τα Μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και η πολεοδομία της οθωμανικής πόλης, Ηπειρωτικά Χρονικά τ. 34, Ιωάννινα 2000, 9-90.

17. Σμύρης, Γ., (2000β), Το κάστρο στο Μαργαρίτι. (Συμβολή στην μελέτη των οχυρωματικών κατασκευών στην Ήπειρο), Ηπειρωτικά Χρονικά τ. 34, Ιωάννινα 2000, 163-177.

18. Σμύρης, Γ.,(1999), Ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Νησί Ιωαννίνων, Πρακτικά Συμποσίου με θέμα: Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, 700 χρόνια 1292 –1992, Ιωάννινα 29-31 Μαΐου 1992, Ιωάννινα 1999, 301-314.

19. Σμύρης, Γ., (1998), Η ένταξη σε ιστορικό χώρο και η “αρχιτεκτονική λογοκρισία”, Ενημέρωση, Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ηπείρου τευχ. 20, Φθινόπωρο 1998, Ιωάννινα 1998, 32-35.

   
Λήμματα:

1. Σμύρης, Γ., (2008), Λήμμα στον τόμο: Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα,(επιμ. Ε. Μπρούσκαρη) Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 2008, ως ακολούθως: Ήπειρος Τζαμί Καλού Τσεσμέ (Ιωάννινα), 173.

2. Σμύρης, Γ.,(2001δ), Λήμματα στον τόμο: Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες, Δίκτυο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής – Πειραματική ενέργεια Archi-Med, Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Αθήνα 2001, ως ακολούθως: Κάστρο Αντιρρίου, 114-115. Κάστρο Ναυπάκτου, 116-118. Κάστρο Βόνιτσας, 119-122. Κάστρο Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας, 123-124. Κάστρο Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας, 125-128. Κάστρο Ρηνιάσσας, 129. Κάστρο Πάργας, 130-131. Κάστρο Μαργαριτίου, 132-134. Κάστρο Ηγουμενίτσας, 135-136. Πύργος στη νησίδα Αγ. Ελένη (Αγιολένη), 137. Κάστρο Αγ. Νικολάου Παξών, 152. Παλαιό φρούριο Κέρκυρας, 153-155. Νέο φρούριο Κέρκυρας, 156-157. Περιμετρική οχύρωση Κέρκυρας, 158-159. Αγγελόκαστρο Κέρκυρας, 160-161. Κάστρο Κασσιώπης, 162-163.

3. Smyris, G.,(2002b), Αγγλική έκδοση του παραπάνω με την ίδια σελιδοποίηση και με τίτλο: Venetians and Knights Hospitallers. Military Architecture Networks. Hellenic Ministry of Culture, Athens 2002.

4. Σμύρης, Γ.,(1993), Λήμμα στο συλλογικό έργο: Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική. Ιωάννινα 1993, ως ακολούθως: Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, 341-345.

   
Αρθρογραφία: Σμύρης, Γ., (2011) «Ωραίο φριχτό και απέρριτο τοπίο»  Ζωσιμάδες, Περιοδική έκδοση Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, τευχ. 35, Ιαν.-.Φεβρ.-Μαρτ.   2011, Ιωάννινα –Αθήνα 2011, 39-41.

Σμύρης, Γ., (2008β), Κλασικισμός και παράδοση στα Ιωάννινα του 1913, Ζωσιμάδες, Περιοδική έκδοση Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, τευχ. 26, Οκτ. –Νοε- Δεκ 2008, Ιωάννινα –Αθήνα 2008, 21-28.

Σμύρης, Γ., (2005β), Τα κτίρια της «Ζωσιμαίας Σχολής», Ζωσιμάδες, Περιοδική έκδοση Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, τευχ. 14, Οκτ. – Νοεμ. – Δεκ. 2005. Ιωάννινα – Αθήνα  2005, 16 – 20.

Σμύρης, Γ., (2003α), Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική στα Ιωάννινα πριν και μετά την απελευθέρωση, Ζωσιμάδες, Περιοδική έκδοση Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, τευχ. 3, Ιαν.-Φεβρ.-Μαρτ. 2003, Ιωάννινα –Αθήνα 2003, 65-70.

Σμύρης, Γ., (2003β), Ιτς Καλέ. Η εσωτερική Ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων, Ζωσιμάδες, Περιοδική έκδοση Συλλόγου αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, τευχ. 4, Απρ.- Μάϊ.-Ιούν.  2003, Ιωάννινα –Αθήνα 2003, 17-21

 Σμύρης, Γ., (2002γ), Τα κάστρα και οι οχυρώσεις του Αμβρακικού, Εφημερίδα Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέρες, Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2002, 16-18.

Σμύρης, Γ., Πετρονώτης, Α., (2002δ), Βρύσες της Ηπείρου, Εφημερίδα Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέρες, Κυριακή 11 Απριλίου 2002, 20-21.

Σμύρης, Γ., (2003γ), Πολεοδομική εικόνα των Ιωαννίνων την περίοδο της απελευθέρωσης, Εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγών, ειδικό ένθετο αφιέρωμα στην απελευθέρωση της πόλης, 21-2-2003.

Σμύρης, Γ., (1996),  Η Μονή Μακρυαλέξη στη Λάβδανη, Πωγωνιακά χρονικά τ.2, Ιωάννινα 1996, 44-49.

Σμύρης, Γ., (1995α), Ενοριακός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δελβινάκι, Πωγωνιακά χρονικά τ.1, Ιωάννινα 1995, 28-32.

   

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια – αδημοσίευτες εργασίες:

Σημειώσεις του μαθήματος Γεωμετρία στην Τέχνη, που διανέμεται στους φοιτητές του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία σε συνεργασία με τον Γ. Βλαχοστέργιο με θέμα: Ανάλυση κονιαμάτων από το Βυζαντινό κάστρο Φαναρίου στο Ν. Καρδίτσας, Εποπτεύουσα καθ. Ι. Παπαγιάννη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,  επιμορφωτικό σεμινάριο CAMBA ’99, Θεσσαλονικη 1999.

Συμμετοχή στην συγγραφή του εγχειριδίου: Εγχειρίδιο Ξερολιθικών Κατασκευών, Ιωάννινα 2001, Κοινοτική πρωτοβουλία Interreg II, πρόγραμμα ΛΙΘΟΣ, φορέας υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Interface α.ε., Διακρατικός εταίρος: Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.

   
Επιμέλεια εκδόσεων:

Ο γλύπτης Στέλιος Τριάντης, επιμέλεια: Ισμήνη Τριάντη, Νίκος Κατσικούδης, Γιώργος Σμύρης, Ιωάννινα 2004.

Επιμέλεια – εισαγωγή στο: Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας, Πωγωνήσιοι Εργολάβοι και τα δημόσια έργα στην Ήπειρο στην ύστερη Τουρκοκρατία. Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,  τμήμα Ηπείρου, Ιωάννινα 2002.

Καλλιτεχνική επιμέλεια στο: Κώστας  Ν. Κωνσταντινίδης (επιμ.), Διαλέξεις Ι, (Χειμώνας 1996 – Άνοιξη 1997),. Έκδοση του συλλόγου ‘Οι φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων’, Ιωάννινα 2000.

Επιμέλεια έκδοσης, εικονογράφηση στο: Γεωργία Πλιάκου, Στο Ιερό της Δωδώνης, ΥΠΕΠΘ/ΥΠΠΟ/ Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση & Πολιτισμός, (σε συνεργασία με ICOM – Ελληνικό Τμήμα), Ιωάννινα –Αθήνα 1998.

Επιστημονική επιμέλεια ύλης στο: Δ. Κατσάνος, Π. Παγγέ (επιμ.),  Η κοινή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά των Αρχοντικών Σπιτιών της Ηπείρου και της Νοτίου Αλβανίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νοέμβριος 2008.

   
Έρευνα σε εξέλιξη:

1. Σε εξέλιξη έρευνα με θέμα: Αποκατάσταση των παρόδων του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης.

2. Σε εξέλιξη έρευνα με θέμα: Αρχιτεκτονική Παράδοση, Κλασικισμός και Μοντερνισμός, τα κατά χώραν τεκμήρια.

3. Σε εξέλιξη έρευνα με θέμα: Η αρχιτεκτονική του ναού του Ακτίου Απόλλωνος στο Άκτιο Αιτωλοακαρνανίας.