http://www.arts.uoi.gr

ΣΜΥΡΗΣ Γιώργος

2013/14

 

Επίκουρος Καθηγητής
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

 
Γενικές πληροφορίες     Επικοινωνία     Curriculum     Δημοσιεύσεις     Μαθήματα     Υλικό διδασκαλίας
Curriculum

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμo:

Σμύρης Γεώργιος

Τόπος και χρόνος γέννησης:

Ιωάννινα,  3-8-1957

Επάγγελμα:

Αρχιτέκτων Μηχανικός,

Επίκουρος καθηγητής ΠΤΕΤ/ΠΙ

Ημερομηνία διορισμού: 17.04.2008

(ΦΕΚ352/Γ17-4-2008)

Ημερομηνία μονιμοποίησης: 05.03.2012

(ΦΕΚ. 255/Γ/5-3-2012)

Διεύθυνση κατοικίας:

Οπλαρχηγού Πουτέτση 19, 45333 Ιωάννινα.

Tηλ. κατοικίας: 26510-34013

Διεύθυνση εργασίας:

 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Tηλ. εργασίας : 26510-05964

E-mail:

gsmiris@cc.uoi.gr, gsmyri@tee.gr

Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Βασικοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών:

2001: Διδακτορικό δίπλωμα στο ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. (Τίτλος διατριβής: «Το οχυρωματικό δίκτυο του Πασαλικίου των
Ιωαννίνων, (1788-1822). (Ιστορική – πολιτική – Οικονομική και χωροταξική θεώρηση). Επιβλέπων καθηγητής Γιώργος Σαρηγιάννης, μέλη τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής οι καθηγήτριες Μάρω Αποστόλου - Φίλιππα και Ρέα Λεωνιδοπούλου.

1982: Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Ιταλίας.

1975: Απολυτήριο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Ξένες γλώσσες:

Ιταλικά (άριστα), Αγγλικά (καλά), Ισπανικά και Γαλλικά για βιβλιογραφική προσέγγιση.

 

Γ.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης:

16–20.05.2003, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Οργάνωση Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών,
Εταιρεία Εικαστικών Μελετών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

2.10.2000, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Κατασκευές από τοιχοποιία – Σχεδιασμός και επισκευές, παρουσίαση Ευρωκώδικα 6 και
Ευρωκώδικα 8
. Οργάνωση ΤΕΕ/ Τμήμα Ηπείρου.

 

22.11.1999 - 17.12.1999, Θεσσαλονίκη. Μεταπτυχιακό σεμινάριο στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Επιστήμης και
Τεχνολογίας των Κατασκευών, με θέμα: “Συντήρηση αποκατάσταση βυζαντινής τοιχοποιίας” (σε συνεργασία με το ICCROM). Θέμα διπλωματικής εργασίας
Ανάλυση κονιαμάτων από το Βυζαντινό κάστρο Φαναρίου στο Ν.  Καρδίτσας”. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Ιωάννα Παπαγιάννη.

 

16-25.5.1994, Αθήνα. Συμμετοχή στο Σεμινάριο Εξειδίκευσης σε θέματα Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Οργάνωση ΥΠΠΟ/ Τμήμα
Οργάνωσης και Εκπαίδευσης/ ΔΑΒΜΜ.

 

7-18.3.1994, Ιωάννινα. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης. Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: “Πληροφορική

 

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα  Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης:

17.4.2008  - σήμερα: διδάσκων στη βαθμίδα Επίκουρου καθηγητή.  Ημερομηνία διορισμού: 17.04.2008 (ΦΕΚ.352/Γ, 17-4-2008), Ημερομηνία μονιμοποίησης
05.03.2012 (ΦΕΚ. 255/Γ/5-3-2012)
2004-2008: διδάσκων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και του άρθρου 6 παρ.3 του Π.Δ. 85/200, στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και μισθολογική ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα με πλήρη απασχόληση.
  2003-2004: Διδάσκων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και του άρθρου 6 παρ.3 του Π.Δ. 85/200, στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και μισθολογική ένταξη στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με πλήρη
απασχόληση (28/11/2003 – 31/8/2004).
   

Υπουργείο Πολιτισμού- 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:

1995-2007: μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟ/8η ΕΒΑ Ιωαννίνων.
1997-1998: Χορήγηση διετούς εκπαιδευτικής άδειας από το ΥΠΠΟΤ, αποπεράτωση διδακτορικής διατριβής.
1986–1995: Υπάλληλος με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου .
 

Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες:

1985 – 1988: Διδάσκων στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Ιωαννιτών.

1984–1986: Ελεύθερος επαγγελματίας στα Ιωάννινα. Διατήρηση Τεχνικού γραφείου. Ενασχόληση με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων.

 
 

Επιστημονικές Επιτροπές - άλλες επιστημονικές δραστηριότητες:

17.6.2010 – σήμερα: Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής παρακολούθησης του έργου: «Προστασία – αποκατάσταση – ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου και
των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης
».
Το έργο εκτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
(Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). Ο ορισμός έγινε με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΤ/ ΔΙΟΙΚ/ Α3/ Φ70/ 59246/17-6-2010 απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΤ. Το έργο έχει ενταχθεί σε κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις και υλοποιείται με την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής. Το διοικητικό έργο είναι ευθύνη του προέδρου.

25.2.2011 - σήμερα: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη των Μνημείων Νικόπολης» που εκτελείται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού δια του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). Ο ορισμός έγινε με την υπ. αριθ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/26490/25-2-2011 απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΤΟΥ. Το έργο έχει ενταχθεί σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και υλοποιείται με την ευθύνη της
Επιστημονικής Επιτροπής.

2.12.2013 – σήμερα: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας» που εκτελείται
απο0 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). Ο ορισμός
έγινε με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/205390/230012/24880/12644/03-12-2013.-2- απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΤΟΥ. Το έργο έχει ενταχθεί σε
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και υλοποιείται με την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής.

2005 - σήμερα: Μέλος της Τριμελούς επιστημονικής ομάδας της Πανεπιστημιακής συστηματικής ανασκαφής στον ναό του Ακτίου Απόλλωνος στο Άκτιο
Αιτωλοακαρνανίας. Διεύθυνση ανασκαφής: Τριάντη Ισμήνη, ομοτ. Καθηγήτρια κλασσικής Αρχαιολογίας του ΠΙ. Συμμετέχων επίσης ο Επικ. Καθηγητής του ΤΠΤΕΤ
Κατσικούδης Νικόλαος. Η ανασκαφική έρευνα εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΤ και χρηματοδοτείται εν μέρει από το ΠΙ.

2.6.2008: Member of the Scientific Committee of the International Symposium on “Information &communication technologies in cultural heritage”, Ioannina, October 16 -
18/2008.

6-13.8.2008: Εκπρόσωπος του ΤΠΤΕΤ στην διατμηματική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) στην «Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» της 73ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 6-13/9/2008.

19-21.6.2009: Συντονιστής στα ειδικά εργαστήρια στο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση ΝΤ, που
οργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΙ.

2011- σήμερα: Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου. ( ΦΕΚ 116 /Τευχος Ειδικών Θέσεων, 29-4-2011).

9.2009-2014: π. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήματος Ηπείρου.
   

Ζ.  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΑ - ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαλέξεις– Ημερίδες:

 

21/2-14/4-2013, Έρευνα, οργάνωση και κείμενα για την έκθεση με τίτλο «Εκτός χρόνου, εντός ορίων. Άρης Κωνσταντινίδης: ο αρχιτέκτονας του Μουσείου Ιωαννίνων».
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, ΙΒ΄ΕΠΚΑ, Ιωάννινα 21/2-14/4-2013

24.4.2013: Διάλεξη με θέμα: «Ο χώρος της Αρχαίας Δωδώνης: 1913-2013. Ιδεολογικές συνιστώσες στην αποκατάσταση των μνημείων» στο πλαίσιο της σειράς
διαλέξεων του Δήμου Ιωαννιτών – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών με γενικό τίτλο, 100 χρόνια ελεύθερα Γιάννενα, Ιωάννινα 24.4.2013.

7.4.2013: Διάλεξη με θέμα: «Μουσουλμανική αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί παράγοντες», στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Η Δόξα της Πέτρας. Η μεταφυσική της»,
Εταιρία λογοτεχνών και συγγραφέων Ηπείρου – ΤΕΕ/ΤΗ, Ιωάννινα 7.4.2013. 

27.10 2012: Διάλεξη με θέμα: «Η Διατήρηση του Ιστορικού Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και ο Σύγχρονος Προβληματισμός: Η επίφαση του «Τοπικού Χρώματος»
στους Παραδοσιακούς Οικισμούς της Ηπείρου», στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα : Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών και Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός,
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ιωάννινα 27.10.2012.

6.10.2012: Διάλεξη με θέμα : «Θέατρο Δωδώνης. Ο «λόγος» και η γεωμετρία», στο πλάισιο της ημερίδας με θέμα  : Δωδωναίος Λόγος  Η Ήπειρος των Γλυπτών των
Ζωγράφων και των φωτογράφων, Εταιρία λογοτεχνών και συγγραφέων Ηπείρου, Δωδώνη 6-12-2012.

4.12.2011: Διάλεξη με θέμα : «Η μορφή και τα υλικά:Από το εφήμερο στην αιωνιότητα» στο πλαίσιο της ημερίδας: Η Δόξα της πέτρας, προσόψεις κτηρίων, Εταιρία
λογοτεχνών και συγγραφέων Ηπείρου, Ιωάννινα 2.12.2011.

15.6.2011: Διάλεξη με θέμα «Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης. Ιστορική διαδρομή και σύγχρονες δράσεις», στην εναρκτήρια τελετή της Ημερίδας με θέμα
Τεχνολογία, Περιβάλλον & κτηματολόγιο,  συν - Λειτουργία & Αλληλεπίδραση που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Δωδώνη 15-6-2011.

24.1.2011: Παρουσίαση του βιβλίου «Η Ήπειρος του Philippe Jacquet: ένα φωτογραφικό οδοιπορικό.» (επιμ. Α. Μπενάτσης), Σύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας σχολής
Ιωαννίνων, Ελληνογαλλικός σύλλογος Ιωαννίνων, Ιωάννινα 24/1/2011.

27.2.1010: Εισήγηση με θέμα «Το “μουσουλμανικό”, το “οθωμανικό”, το “τούρκικο”, στη σύγχρονη πόλη των Ιωαννίνων. Από την λήθη στο προσκήνιο», στο Σεμινάριο
για την Αποκατάσταση Οθωμανικών μνημείων του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με θέμα «Προστασία, συντήρηση
και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού». Θεσσαλονίκη 26-27-28.2.2010.

23.7.2010: Διάλεξη με θέμα «Ζαγόρι, ιστορική μορφολογία, ο χώρος και ο χρόνος» στην Ημερίδα με θέμα «Ζαγορίσια κατοικία. Ρίζες και συνέχεια», ΤΕΕ/ΤΗ,
Αδελφότητα Κουκουλιωτών, Κουκούλι Ζαγορίου, 23.7.2010.

6.3.2009: Διάλεξη με θέμα «Η διατήρηση του Ιστορικού Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και οι Σύγχρονοι Προβληματισμοί», στο Σεμινάριο – Εργαστήριο για
Εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και την Τοπική Κοινωνία, με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη των Τοπικών κοινωνιών»
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, Κόνιτσα 6-8.3.2009.

14.6.2008: Διάλεξη με θέμα «Η μουσουλμανική παρουσία στην Ήπειρο», στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου: «Ανάδειξη και διατήρηση
πολιτιστικής κληρονομιάς με εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ίχνη του Μουσουλμανικού πολιτισμού». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-EARTHLab, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Πανεπιστήμιο Πατρων-ESDLab. Ιωάννινα 14.12.2008.

11.10.2008: Διάλεξη με θέμα «Η αυτόχθονη παράδοση και σύγχρονος στοχασμός», σε Συνέδριο με θέμα τη Διασυνοριακή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Ιστορική και
Πολιτιστική Κληρονομιά που έγινε  στο πλαίσιο του έργου: «Η κοινή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά των Αρχοντικών Σπιτιών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας»,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Επιτροπή Ερευνών, Ιωάννινα, 11-12/10/2008

1.7.2008 – 29.9.2009: Σειρά διαλέξεων με θέμα την «Ιστορική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ηπείρου» σε αλλοδαπούς υπότροφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στο Διεθνές κέντρο Ελληνικής παιδείας παράδοσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.), Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

3.12.2008: Διάλεξη με θέμα: «΄Τόπος και Πολιτιστική Παράδοση», σε ημερίδα του Δήμου Ιωαννιτών  με θέμα την παρουσίαση του έργου: Γιάννενα & Σύγχρονοι
δημιουργοί, του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ιωάννινα 3/12/2008.

13.5.2005: Διάλεξη με θέμα: «Η παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής». Ιωάννινα 13/5/2005. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

29.3.2002: Διάλεξη με θέμα «Η ιστορική αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων»,. Αίθουσα διαλέξεων ΕΗΜ, Οργάνωση: Ένωση καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων Μέσης
εκπαίδευσης. Ιωάννινα 29-3-2002

11.2.2002: Διάλεξη με θέμα: «Το οχυρωματικό δίκτυο του Πασαλικίου των Ιωαννίνων» (1788-1822), μια συνολική αποτίμηση». Οργάνωση: Εταιρεία Ηπειρωτικών
Μελετών. Αίθουσα διαλέξεων ΕΗΜ. Ιωάννινα 11.2.2002.

8.5.2002: Διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος των μουσείων σήμερα»  στο Λαογραφικό μουσείο Φοινικίου Θεσπρωτίας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Μουσείων.
Φιλιάτες 18.5.2002.

7.10.2001: Διάλεξη με θέμα «Πολεοδομία και αρχιτεκτονική στα Γιάννενα, τέλος 19ου – αρχές 20ου αι. » στη  διήμερη Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Ελληνικά
Βυρσοδεψεία 19ος αι. 20ος αι.» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας-Τομέας Λαογραφίας, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ιωαννίνων,
Ιωάννινα 5-6-7.10.2001.

12.10.2000: Διάλεξη με θέμα: «Μεταβυζαντινή οχυρωματική Αρχιτεκτονική». Αίθουσα διαλέξεων Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων. Οργάνωση: Σύλλογος “Οι Φίλοι του
Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων” και ΥΠΠΟ-8η ΕΒΑΙ. Ιωάννινα 12.10.2000.
   

Συνέδρια:

1. 6-8.12.2013, Μεσολόγγι. Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές αρχαιολογικό και ιστορικό συνέδριο με θέμα «Το αρχαιολογικό έργο στην Αιτωλοακαρνανία και στη Λευκάδα
από τους προϊστορικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους (με εισήγηση.

2. 1-3.11.2012, Ιωάννινα. Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση προς τιμή της Α. Ντούζουγλη και του Κ. Ζάχου. Οργάνωση ΥΠΠΟΑ/ΙΒ΄ΕΠΚΑ, Αρχ. Ινστ.
Ηπειρωτικών Σπουδών, ΕΦΑΜΙ, (με εισήγηση).

3. 23-25.6.2006, Άγναντα – Πράμαντα – Βουλγαρέλι – Ματσούκι. Συμμετοχή στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Τζουμέρκα: ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός.
Διάρκειες και τομές (με εισήγηση).

4. 16-17.3.2006, Λευκάδα. Συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα: Προστασία της Αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Λευκάδας (με εισήγηση).

5. 1-4.7.2003, Ρόδος. Συμμετοχή στο 2ο Καταστατικό και 6ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, (εκλεγμένο μέλος.

6. 11-15.10.2002, Πρέβεζα. Συμμετοχή στο Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Νικόπολη, (με εισήγηση.

7. 26-31.5.2002, Λευκάδα. Συμμετοχή στο Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, (με εισήγηση.

8. 29-31.3.2002, Αγρίνιο. Συμμετοχή στο Β΄ Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, (με εισήγηση).

9. 27.4.2001, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα: Ζωντανά Κάστρα: Ευρωπαϊκή κληρονομιά και σύγχρονη ζωή. Οργάνωση: ΥΠΠΟ/ ΔΒΜΒΜ (Ελλάδα) –
8η ΕΒΑ (Ελλάδα) – Εφορεία Περιβάλλοντος, Αρχαιοτήτων και Μνημείων Απουλίας (Ιταλία) – Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αραγωνίας, Σαραγόσα
(Ισπανία), (με εισήγηση).

10. 17-19.9.1999, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: Μεσαιωνική Ήπειρος. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή,
Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσαιωνικών σπουδών, (επιμέλεια έντυπου υλικού).

11. 29-31.5.1992, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο για τα Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, (με εισήγηση).

12. 27-31.3.1990, Άρτα. Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο για το ‘Δεσποτάτο της Ηπείρου’.

13. 29.10 έως 4.11.1989, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο με τίτλο: Επισκευή και Ενίσχυση λιθοδομών. Οργάνωση ΥΠΠΟ/ ΔΑΒΜΜ – ΕΜΠ.

14. 2-4.12.1988, Ιωάννινα. Συμμετοχή στο Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Γιάννινα – Ήπειρος 19ος-20ος αι. Ιστορία – Κοινωνία – Πολιτισμός. Οργάνωση Δήμος
Ιωαννιτών, (με εισήγηση).