Το Τμήμα | Επικοινωνία | Τοποθεσία
  >ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
  Στο κτίριο της Διοίκησης βρίσκεται η Γραμματεία του Τμήματος.

Στο κτίριο των Α΄ Φοιτητικών Κατοικιών στεγάζονται, στο ισόγειο το εργαστήριο ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ και στον 1ο όροφο τα εργαστήρια ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Στο ισόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης βρίσκονται τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π., των διδασκόντων βάσει του Π.Δ.407/80, τα γραφεία του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και οι αίθουσες διδασκαλίας 248, 258, 259 και 260. Στον 2ο όροφο του ίδιου κτιρίου στεγάζονται η αίθουσα συνεδριάσεων 518, τα εργαστήρια ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ,ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ στις αίθουσες 517 και 516, και ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ στην αίθουσα 515.  [τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη]