Το Τμήμα | Επικοινωνία | Τοποθεσία
  >ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης στην παρακάτω διεύθυνση:

 
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος)
T.K. 45110
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651007183
FAX:2651007065
EMAIL:gramarts@cc.uoi.gr