>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 
     
 

Τμήματος με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Ιστορικών Τέχνης» στο Υπουργείο Πολιτισμού με την προκήρυξη 3Κ/2008 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 226/16-5-2008 [λήψη αρχείου]). Πιο πρόσφατα, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Τεκμηριωτών Πολιτιστικού Αποθέματος» στη ΝΕΡΙΤ (Προκήρυξη 1Κ/2014, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 1/23-1-2014 [λήψη αρχείου]).

Σύμφωνα με το Π.Δ. αριθμ.128/26-11-2012, οι φοιτητές του Τμήματος που επέλεξαν Κατεύθυνση Εικαστικών, προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογής)
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (υποχρεωτικό)
3. ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογής)
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Μάθημα υποχρεωτικό από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Οι φοιτητές των παλιότερων ετών, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2005-2006, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3. ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ