Προπτυχιακές Σπουδές | Μεταπτυχιακές Σπουδές | Erasmus
Κανονισμός| Πρόγραμμα Σπουδών| Πρακτική 'Aσκηση
 

>ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 
 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κ. Στάθης Διαμαντόπουλος, τηλ: 26510 05497, fax 26510 05597, ώρες 11.00-13.00, e-mail: ediamant@cc.uoi.gr) ή στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κα Ελένη Κερκεντζέ, τηλ: 26510 08455, fax 26510 08686, e-mail: gpa@uoi.gr).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Γενικές Πληροφορίες
Βάση Δεδομένων ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υπεύθυνη Δήλωση