Ζωγραφικής|Γλυπτικής|Χαρακτικής|Φωτογραφίας|Κινουμένου Σχεδίου|Γραφιστικής|Πολυμέσων  
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 
 


Το εργαστήριο Πολυμέσων έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες, τις ειδικές και μη περιφερειακές συσκευές, οι οποίες συνεργάζονται για να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο μορφές δεδομένων όπως γραφικά, εικόνες, προσομοίωση κίνησης (animation),video και ήχο.

Το εργαστήριο βοηθά το φοιτητή να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν τα υπολογιστικά συστήματα, εγκαινιάζοντας έτσι ένα νέο τρόπο επικοινωνίας χρήστη και υπολογιστή.

Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή, ένα σύνολο πληροφοριών που ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους το καθένα (κείμενο, ήχος, εικόνα, κλπ) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το φοιτητή - χρήστη μέσα από διαφορετικούς δρόμους πρόσβασης, οι οποίοι καθορίζονται κάθε φορά από το χρήστη ανάλογα με τις επιθυμίες και τα κύρια σημεία του ενδιαφέροντός του.

Το εργαστήριο Πολυμέσων στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε συνολικό εμβαδό 80τ.μ, στην αίθουσα 517.