Ζωγραφικής|Γλυπτικής|Χαρακτικής|Φωτογραφίας|Κινουμένου Σχεδίου|Γραφιστικής|Πολυμέσων  
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 
 


Το Εργαστήριο Κινουμένου Σχεδίου στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε συνολικό εμβαδό 80τ.μ., στην αίθουσα 515. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για την μελέτη της κίνησης και τη δημιουργία ταινιών κινουμένου σχεδίου (σχεδιαστήρια, διαφανοσκόπεια, τρυκέζα για βιντεοσκόπηση, σαρωτή κλπ.)