Ζωγραφικής|Γλυπτικής|Χαρακτικής|Φωτογραφίας|Κινουμένου Σχεδίου|Γραφιστικής|Πολυμέσων  
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

 
 


Το Εργαστήριο Γλυπτικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Γλυπτικής, με πρακτικό και θεωρητικό τρόπο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κριτική ικανότητα των διδασκόμενων. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η ανάδειξη της παραστατικής, αναπαραστατικής πλαστικής και συνθετικής ικανότητας των ενδιαφερομένων με το γλυπτικό έργο και τον τρισδιάστατο χώρο.

Μέσω του θεωρητικού τρόπου, παρέχονται γνώσεις σχετικά με την πολύπλευρη ανάλυση των γλυπτικών μορφών, ώστε να εισάγονται οι φοιτητές/φοιτήτριες στην πλαστική αντίληψη, αλλά και να αποκτούν κριτική ικανότητα και επιχειρηματολογία. και σύνθεση πλαστικών δημιουργιών.

Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία (πρακτική, θεωρητική) πραγματοποιείται στο εργαστήριο με ασκήσεις και εργασίες όπου εξετάζονται όχι μόνο οι θεμελιώδεις αξίες της γλυπτικής αλλά και ζητήματα και θέσεις της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Σκοπός των εργαστηριακών τους μαθημάτων είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τεχνικές και εκφραστικά ρεύματα στη γλυπτική όπως να διευρύνουν και να προσεγγίσουν μέσα από προσωπικές τους εκφραστικές ικανότητες σύγχρονα προβλήματα της γλυπτικής.

Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος των Α' Φοιτητικών Κατοικιών, στεγάζεται σε χώρο 600τ.μ., είναι εξοπλισμένο με καβαλέτα γλυπτικής, ερμάρια για τους φοιτητές, διαθέτει χώρους για πηλοπλαστική και γυψοτεχνία, καθώς και γραφεία για τους διδάσκοντες και το τεχνικό προσωπικό.