Ζωγραφικής|Γλυπτικής|Χαρακτικής|Φωτογραφίας |Κινουμένου Σχεδίου|Γραφιστικής|Πολυμέσων  
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
 


Στο Εργαστήριο Φωτογραφίας ο στόχος είναι διττός. Καταρχάς να εξοικειωθεί ο φοιτητής με το καθαρά τεχνικό μέρος της φωτογραφίας. Αυτό περιλαμβάνει αφενός θεωρητικά μαθήματα τεχνικής, αφ'ετέρου πρακτικές ασκήσεις λήψης, εμφάνισης και εκτύπωσης φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, γίνονται ασκήσεις χρήσης φωτογραφικών μηχανών διαφορετικών τύπων, ασκήσεις φωτομέτρησης και ασκήσεις στο σκοτεινό θάλαμο., όπου οι φοιτητές μαθαίνουν να εμφανίζουν φίλμ και να εκτυπώνουν φωτογραφίες σε μικρού και μεγάλου μεγέθους χαρτιά.

Ο επόμενος στόχος είναι να έρθει ο φοιτητής σε επαφή με τα έργα δημιουργών και με τάσεις στη φωτογραφία από το 19αι. μέχρι και τις μέρες μας μέσω προβολής διαφανειών. Η σειρά μαθημάτων στη φωτογραφία αποσκοπεί επίσης στο να γνωρίσει ο φοιτητής τα θεωρητικά εργαλεία ανάγνωσης της φωτογραφίας. Μέσω της ενασχόλησης με τη θεωρία παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να αποκτήσουν ματιά περισσότερο αυτοστοχαστική αφού γνωρίζοντας κανείς τη θεωρία κατανοεί καλύτερα τους μηχανισμούς της δημιουργικής διαδικασίας. Τέλος, οι δημιουργικές ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα βασικό κομμάτι στη διάρθρωση των μαθημάτων, έχουν ως στόχο την ανίχνευση και υλοποίηση των ενδιαφερόντων των φοιτητών.

Το Εργαστήριο Φωτογραφίας στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος των Α' Φοιτητικών Κατοικιών, σε χώρο 135τ.μ.. Είναι εξοπλισμένο με δύο σκοτεινούς θαλάμους με 21 θέσεις συνολικά. Επίσης υπάρχει μικρό Studio φωτογραφήσεων και αυτό πλήρες εξοπλισμένο.