Προπτυχιακές Σπουδές | Μεταπτυχιακές Σπουδές | Erasmus
 

>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS

 
 

Το Πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό ή να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σκοπό την κατάρτιση.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα κριτήρια επιλογής υποτρόφων Erasmus / placement [λήψη αρχείου]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Διεύθυνση:
Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος
Τηλέφωνα:
26510 07519, 26510 07107, 26510 07264
E-mail:
mtsakop@cc.uoi.gr, dsiamopou@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://erasmus.uoi.gr

Δείτε στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος ERASMUS (http://erasmus.uoi.gr) τις γενικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS.

Το τμήμα, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus συνεργάζεται με τα ακόλουθα ιδρύματα:

Γαλλία
Universite PARIS8 Vincennes- Saint Denis
http://www.univ-paris8.fr
http://echanges.univparis8.fr
http://www.univ-paris8.fr/-INTERNATIONAL-