>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ > Συνεδρια  
 
ΘΕΜΑ: Η Συμβολή της Τέχνης στις Ψυχιατρικές Θεραπείες. Συμμετοχή του Τμήματος με τη Συνεδρία 21.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-18 Μαΐου 2003
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Συνεδρία 21: Εικαστική θεραπεία: Θεραπευτικές και διαγωνστικές διαστάσεις,

Συντονιστές: Γ. Παντής, Α. Προκοπίου Ε. Αγγελάκη, Α. Χρήστου, Γ. Παντής: Θεραπεία μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, (Αρ. περίληψης ΠΑ20), Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Ν.Τσέργκας, Σ.Γιαννίτση, Γ. Παντής: Η κάθαρση στο ψυχόδραμα και στην τραγωδία (Αρ. περίληψης ΑΑ25)


ΘΕΜΑ: Τοπικές Κοινωνίες και Σύγχρονη Πολιτιστική Έκφραση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 και 21 Ιουνίου 2003

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Πολιτιστική Έκδοση Highlights, υπό την αιγίδα του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ριζάρειο Κέντρο Εκθέσεων και Συναθροίσεων στο 
Μονοδέντρι Ζαγορίου.