Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΔΗΜΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 
     
  Βαθμίδα    

Επίκουρη Καθηγήτρια

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Φιλοσοφία - Αισθητική  
  Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
T.K. 45110 Iωάννινα

 
  Γραφείο Ισόγειο, γραφείο 252  
  Τηλέφωνο 2651005982  
  Fax 2651005086  
  E-mail itzavar@edc.uoc.gr  
  Ώρες συνεργασίας    
  Ιστοσελίδα http://www.synedriaptpe.webnode.com