Ράνια Σταθοπούλου

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κτίριο Α' Φοιτητικών Κατοικιών (ΦΕΑ), 1ος όροφος, 2651005489, ostathop@cc.uoi.gr