Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 
     
  Βαθμίδα    

Επίκουρος Καθηγητής

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στα Οπτικοακουστικά Μέσα-Βίντεο τέχνη  
  Διεύθυνση    
  Γραφείο    
  Τηλέφωνο 2651005489  
  Fax 2651005597  
  E-mail m_katsaris@hotmail.com  
  Ώρες συνεργασίας Τετάρτη 15:00-21:00