Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΓΚΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 
     
  Βαθμίδα    

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Ζωγραφική  
  Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κτίριο Α' Φοιτητικών Κατοικιών (ΦΕΑ)
1ος όροφος
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
T.K. 45110 Iωάννινα

 
  Γραφείο Εργαστήριο Ζωγραφικής  
  Τηλέφωνο 2651005484  
  Fax 2651005593  
  E-mail vangelis.gokas@gmail.com  
  Ώρες συνεργασίας Τρίτη 3-6 μ.μ. Εργαστήριο Ζωγραφικής  
  Ιστοσελίδα www.vangelisgokas.gr  
  Βιογραφικό Σημείωμα (ελ) / Curriculum Vitae (en)
  Προσφερόμενα Μαθήματα  
  "Εργαστήριο Ζωγραφικής"-A' Έτος:  [Ασκήσεις]  
  "Εργαστήριο Ζωγραφικής"-Β' Έτος: [Βιβλιογραφία] [Ασκήσεις] [Ασκήσεις Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2014]  
  "Εργαστήριο Ζωγραφικής"-Γ' Έτος: [Βιβλιογραφία]