Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΑΡΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
     
  Βαθμίδα    

Επίκουρος Καθηγητής

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Εικαστικά με έμφαση στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης  
  Διεύθυνση

Εργαστήριο 516, 2ος όροφος
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών & Eπιστημών της Tέχνης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.K. 45110 Iωάννινα

 
  Γραφείο Εργαστήριο 516  
  Τηλέφωνο 2651005972  
  Fax 2651005086  
  E-mail nikosartemis@yahoo.com  
  Ώρες συνεργασίας Δευτέρα 3-6μ.μ, Τρίτη 12-3μ.μ  
  Ιστοσελίδα www.nikosartemis.com  
  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
  Προσφερόμενα μαθήματα