Μέλη ΔΕΠ|Διδάσκοντες με ανάθεση|Διδάσκοντες ΠΔ 407/80|Μέλη ΕΕΔΙΠ|Μέλη ΕΤΕΠ|Διοικητικοί-Τεχνικοί
 

 

 
 

>ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

 
     
  Βαθμίδα    

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 
  Γνωστικό Αντικείμενο Ιστορία της Τέχνης  
  Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Tμήμα Πλαστικών Tεχνών και Eπιστημών της Tέχνης
T.K. 45110 Iωάννινα

 
  Γραφείο Ισόγειο, γραφείο 250  
  Τηλέφωνο 2651005962  
  Fax 2651005086  
  E-mail adamopoulou@uoi.gr  
  Ώρες συνεργασίας Τρίτη 18:00-21:00 και Τετάρτη 10:00-14:00  
  Ιστοσελίδα http://arts.uoi.gr/DEP_ADAMOPOULOU/home.htm  
    https://uoi.academia.edu/adamopoulouareti  
   
  CV