Σχολή Καλών Τεχνών

Θέση στον Χάρτη

Είσοδος στο Τμήμα

Τμήμα

Η Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης